7474 Common Eupithecia (Eupithecia miserulata)

7474 Common Eupithecia (Eupithecia miserulata)

Bailey Island, ME 8/05/2015

© dreedphotography 2015 3/26/2015.