10438 Armyworm Moth (Mythimna unipuncta) 

IMG 7147

Chanhassen, MN 6/12/2007.

© dreedphotography 2015 3/26/2015.