8450 (Hypena atomaria)

8450 (Hypena atomaria)

Chanhassen, MN 6/06/2012.

© dreedphotography 2015 3/26/2015.